Nejzajímavější železniční tratě na světě

Jelikož rád cestuji vlakem, dalo by se říci, že na železnici v podstatě nedám dopustit. I z toho důvodu znám celou řadu zajímavých železničních tratí, které stojí za to vyzkoušet. Začnu tou nejdelší, kterou je stále Transsibiřská magistrála. Tuto železniční trať aktuálně najdeme v Rusku, a vede z Moskvy až na pobřeží Tichého oceánu. Její délka je skutečně obdivuhodná a měří celý 9 288. Dokončena byla již v roce 1905, a pokud se na ní chystáte vyrazit, je třeba zmínit, že celou tuto konkrétní trať zvládnou současné spoje zhruba za 6 dní.

Zkuste jet v nejvyšší nadmořské výšce

Není to jenom skutečně obdivuhodná délka železnice, jelikož při výčtu zajímavostí se musím dotknout také trati, která vede v největší nadmořské výšce. Najdeme ji v Číně a spojuje město Golmut a tibetskou Lhasu. Pokud je tato trať něčím zajímavá, tak je to nejenom tím, že měří necelých 1 150 kilometrů, ale hlavně tím, že téměř 1 000 kilometrů pojedete ve vcelku vysoké nadmořské výšce. Pokud bych měl být konkrétnější, musím říci, že danou nadmořskou výškou se rozumí více než 4 000 metrů nad mořem. Jsou i místa, kde vlak překování výšku 5 000 metrů nad mořem. V porovnání s nejvyšší železničním úsekem v Evropě, který najdeme ve Švýcarsku a je ve výšce 3 454 metrů je jasné, že v tomto směru je nejenom Čína, ale samozřejmě také samotný Tibet naprosto dominujícím místem.

Kde překováte nejrychleji určitou vzdálenost?

Již jsem v minulosti psal o těch nejrychlejších vlacích. Tedy o tom, jakou cestovní rychlost mohou vyvinout. Proto se nyní podívám i na to, jak nejrychleji lze překonat určitou vzdálenost. Oficiální nejrychlejší železnicí je trasa v Šanghaji, která spojuje centrum města s mezinárodním letištěm. V přepočtu délky na rychlost je průměrná cestovní rychlost 430 kilometrů v hodině. Dá se však očekávat, že japonský vlak Maglev, který je aktuálně nejrychlejší na světě, velmi rychle a velmi brzy vytvoří na svých tratích jiný rekord z hlediska průměrného překonání vzdálenosti. Záleží jenom na počtu konkrétních zastávek, jelikož ty logicky vlaky brzdí. Protože zmíněný vlak v Šanghaji nezastavuje, může logicky dominovat.