Cíl projektu

Vytvoření systému pro provozování moderní veřejné dopravy v Libereckém regionu, založené na páteřní síti kolejové dopravy. Tento systém bude realizován jako dílčí naplnění Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje v podobě konkrétního zajištění veřejné kolejové dopravy včetně návaznosti na okolní kolejové a dopravní systémy v ČR i v zahraničí.

Základním charakteristickým rysem kolejového dopravního systému REGIOTRAM NISA je propojení železniční a tramvajové infrastruktury.